SMS Play

Ludzie komunikują się za pomocą słów. Na świecie jest wiele języków i dialektów. Są języki dominujące, którymi posługuje się wiele ludzi na świecie, jak i języki plemienne. Do najczęściej używanych języków należą: język chiński, angielski, portugalski, arabski, rosyjski i hiszpański. Wynika to z wielkości państw oraz ich historii. Wielka Brytania, Portugalia, czy Hiszpania to dawne potęgi kolonialne – to znaczy państwa, które posiadały swoje terytoria poza swoimi granicami. Ich przedstawiciele odkrywali nowe lądy. W wielu krajach istnieje kilka języków urzędowych. Komunikowanie odbywa się w formie ustnej lub pisemnej. Forma ustna jest uważana za mniej oficjalną, panuje w niej więcej swobody językowej. Forma pisemna to komunikowanie się na odległość, kiedy chcemy przekazać informację osobie, której nie ma w pobliżu nas. W zależności od sytuacji, język komunikacji dzielimy na oficjalny i potoczny. Z językiem oficjalnym mamy do czynienia w kontakcie z przełożonym, osobą dużo starszą od nas, czy w trakcie wypowiadania się w mediach lub na forum publicznym. Język potoczny jest używany w sytuacjach prywatnych. Wymienione zasady obowiązują także w trakcie pisania sms play. Inną treść między sms play adresowany do koleżanki, a inną do lekarza, z którym chcemy ustalić termin wizyty. Pierwszą różnicą jest użycie zwrotów grzecznościowych. Do lekarza nie napiszemy „hej, czy cześć”, ale Szanowny Panie Doktorze/ Szanowna Pani Doktor. Zachowamy zasady pisowni bezpośrednich zwrotów do adresata wielką literą. Pisząc do lekarza będziemy unikać skrótów myślowych i zwrotów uchodzących za niegrzeczne w wielu środowiskach oraz języka potocznego. Nie napiszemy „fajnie, będę”, ale „termin wizyty mi odpowiada, będę” lub „dobrze, przyjadę”. Pisząc sms play do koleżanki możemy pozwolić sobie na słowa typu: kochana, ok fajnie, fajowo, superowo i konstrukcje z przedrostkiem -za i końcówką -ście, hejka. Język potoczny pozwala na dość dużą swobodę wypowiedzi, ale nie można go stosować do wszelkich sytuacji. W sms-ach do kolegi lub koleżanki błędy ortograficzne, brak przecinka, czy niewłaściwie użyty znak interpunkcyjny tak nie rażą. W sms-ach do przyjaciół są możliwe makaronizmy, to znaczy mieszanie języka ojczystego z zwrotami z języków obcych, dopuszczalne są także wyrażenia gwarowe i slangowe. W sms-ach pisanych do przełożonych, czy babci powyższe wariacje językowe są źle widziane i świadczą o braku kultury osobistej. Trzeba ich zatem unikać za wszelką cenę aby nie zrobić z siebie pośmiewiska.

Dodaj komentarz